Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie nam oświadczenia o odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

Klient może samodzielnie sformułować oświadczenie, bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostarcz nam poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@decoproart.pl

Zwracany towar prześlij nam na adres: DecoProArt ul. Padlewskiego 54B 06-500 Mława nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dostarczenia towaru).

Dokonane przez kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do momentu otrzymania z powrotem zwracanego towaru bądź do momentu otrzymania od klienta dowodu odesłania towaru.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje konsumentowi w m.in. przypadku:

1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Załącznik do formularza zwrotu towaru.

Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony przez klienta towar okaże się wadliwy, klient ma prawo reklamować go z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: kontakt@decoproart.pl bądź drogą pocztową na adres DecoProArt Anna Trzcińska ul. Padlewskiego 54B 06-500 Mława, numer telefonu 724540171.

3. Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres podany w podpunkcie 3.

4. Rozpatrzenie złożonej przez kupującego reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego.

Załącznik do formularza reklamacyjnego.

Więcej informacji dotyczących zwrotów i reklamacji znajdą Państwo w zakładce ”Regulamin